AMERIKY VE SLUŽBÁCH NAŠÍ POLICIE
Trocha faktů

Je až s podivem, že policisté v Evropě, ač vykonávají stejnou práci jako jejich američtí kolegové, se musí při své službě spokojit s běžnými sériovými automobily kde je jedinou úpravou mnohdy jen maják na střeše a radiostanice uvnitř. Policejní výbava automobilu na starém kontinentě znamená nejčastěji pouze omyvatelné zadní sedadlo, popř. "paket" pro horší cesty spočívající v tužších tlumičích popř. zvýšeném podvozku. Nikdo se proto nepozastavuje nad skutečností, že takový automobil vydrží v podmínkách tvrdé policejní služby přibližně dva roky a je zralý na vyřazení. V opačném případě ho čeká výměna převodovky (jízdy převážně v městském provozu), generálka motoru (četné studené starty a následné namáhání), přičemž více namáhané součásti, jako např. zavěšení kol, spojka, brzdy atd., se mění již v mnohem kratších intervalech. Výdaje na údržbu a provoz policejního autoparku jsou tedy u nás nemalou zátěží rozpočtů policejních oddělení.       

Proto my, jako daňoví poplatníci, jistě rádi uslyšíme, že několik policejních oddělení u nás již léta používá při své službě americká auta. A fakt, že takových oddělení stále přibývá, je zcela jistě důkazem, že se zde nejedná o nějaký rozmar, ale o skutečnost, že se americká auta ve ztížených podmínkách policejní služby dobře osvědčují. Je samozřejmé, že příležitost vůbec vyzkoušet tato vozidla v běžné službě, dostaly u nás pouze tzv. místní policejní sbory, které jsou, stejně jako všude ve světě, vybavovány individuálně dle svých potřeb místní samosprávou. Mezi ty, kteří ve své historii tuto možnost využily jsou např. obecní a městské policie v Praze, Brně, Skutči nad Sázavou, Opatovicích nad Labem, Novém Městě nad Metují, Lázních Bohdaneč, Chvaleticích a věřme, že zde určitě výčet končit nebude. Ve většině případů si  jmenovaná policejní oddělení vybrala výrobky firmy Chrysler. Od devadesátých let až po současnost byly a jsou používány např. vozy Chrysler Saratoga, Dodge Spirit, Jeep Cherokee, Dodge Mini Ram Van, Dodge Caravan, Dodge Intrepid nebo Dodge Charger. Také Policie ČR sice nezůstala začátkem 90. let pozadu, ale americká auta vždy využívala především ke specielním účelům, nikdy však pro běžnou hlídkovou činnost. Jedinou výjimkou byl snad jen Chrysler Voyager používaný u skupiny dopravních nehod Policie ČR v Brně. Tento Chrysler byl v klasické bílé barvě se zeleným pruhem a dokonce se pyšnil výstražným zařízením v barvách modrá a červená. Policii ČR byl darován dovozcem a přesto, že jeho posádka byla s Chryslerem nadmíru spokojená, nebylo rozhodnuto o zakoupení dalších kusů.   

Dodge Spirit a Chrysler Saratoga byl u nás prvním používaným hlídkovým automobilem, který se osvědčil přesto, že se jednalo o upravené civilní verze. Některé vozy, které započaly svoji policejní kariéru v devadesátých letech minulého století, vydržely ve službě až do nového milénia. 
Zajímavostí je, že vůbec první americká auta používaná ve zmiňovaných složkách u nás v ČR nebyla policejními specilály, ale obyčejné civilní verze, které se přesto osvědčily a svoji spolehlivostí a náklady na provoz a údržbu překonaly všeobecně používané škodovky. Bohužel, jen hloupost a nevědomost stále způsobují to, že se veřejnost na takovéto policejní "exoty" někdy dívá stále ještě "skrz prsty" a kompetentní pracovníci doslova plýtvají penězi daňových poplatníků pořizováním a opravami předražených a zcela nevyhovujících civilních verzí automobilů různých značek.
Dodge Spirit - tyto vozy u nás sloužily se čtyřválci Chrysler o obsahu 2,5 nebo s oblíbenějšími vidlicovými šestiválci 3,0 z produkce Mitsubishi. 
Ale fakta hovoří za vše. Americká auta se v každodenní náročné službě natolik osvědčila, že se dokonce našla v ČR firma, která pro místní policejní sbory americké policejní speciály dováží a samozřejmě také servisuje.

A čím takový americký policejní speciál disponuje ve srovnání s běžně používanými civilními auty, nejčastěji škodovkami?

1) Především, pořizovací cena mírně ojetého amerického policejního speciálu (který však stále svojí životností běžné civilní auto předčí) s prostornou karoserií a kompletní policejní výbavou je srovnatelná s pořizovací cenou naprosto nevyhovující civilní škodovky bez jakýchkoliv úprav.

2) Spotřeba paliva obou konkurentů v náročných provozních podmínkách policejní služby je téměř srovnatelná. V provozu v zimních podmínkách může být dokonce příznivější US speciál, který disponuje zařízením urychlujícím zahřátí motoru na provozní teplotu. Ještě jedna informace, která asi bude pro člověka systematicky "krmeného" zaručenými informacemi o závratné spotřebě "amerik" dosti neuvěřitelná: při testech u nás nejčastěji používaného policejního US speciálu Dodge Intrepid, kdy byly tyto vozy extrémně zatěžovány zkouškami zrychlení, zpomalení, průjezdy zatáček ve vysokých rychlostech atd., byla naměřena spotřeba pouhých 10 litrů /100 km.     

3) Když si vyberete dobrého dealera, ceny náhradních dílů jsou stejné, často však dokonce nižší, nežli na evropské automobilové produkty, nehledě na skutečnost, že civilní vůz těchto dílů spotřebuje mnohem více.      

4) Strážník je ušetřen riziku, že po delším stání služebního vozidla se zapnutým výstražným zařízením nenastartuje z důvodu vybytí akumulátoru, protože US speciál má (přirozeně) zesílenou elektrosoustavu pro provoz přídavných zařízení.        

5) Riziko vysoké spotřeby náhradních dílů také eliminuje také zesílené zavěšení kol. Známé jsou případy, kdy při jízdě "na maják" po přejetí běžného kanálu na ubohé služební škodovce zůstalo zdeformované spodní rameno přední nápravy.

6) Prostorná karoserie skýtá možnost pro umístění potřebné výbavy, včetně bezpečnostní dělící přepážky oddělující zadrženou osobu od předních sedadel. Přepravu takové osoby pak může v naprostém bezpečí realizovat pouze jeden policista. Jako tragický odstrašující příklad si můžeme představit u nás ještě stále používanou škodu fabii (některými uživateli výstižně nazývanou "fóbie" s přídomkem "klaustro"), která je vhodná snad jen pro přepravu jednočlenné dámské posádky do nebližšího supermarketu. Do takového auta je problém vtěsnat se na zadní sedačku (a hlavně tam pak vydržet) zcela dobrovolně, natož pak do těchto "dětských" prostor cpát násilím zadrženého, který evidentně policejní fábií cestovat nechce (a není se mu nakonec také co divit).    


Pod kapotou vozů Dodge Intrepid a Dodge Charger najdeme šestiválové a osmiválcové motory
Jednoduchá, ale velice potřebná pomůcka. Převoz zadrženého může provádět pouze sám řidič a to v naprostém bezpečí.
7) Většina US speciálů je vybavena minimálně jedním tzv. pracovním světlometem umožňujícím zaměřit světelný paprsek na libovolné místo v okolí vozidla bez nutnosti, aby strážce zákona při jednání s podezřelým musel mít jednu ruku neustále zaměstnanou držením ruční svítilny. Obdobnými "hledáčky", jaké jsou již léta k vidění u policejních sborů v Itálii, Rakousku, Belgii, Nizozemí, Dánsku, Finsku atd. 

8) Velkoobjemový motor disponuje velkým kroutícím momentem a výkonovou rezervou. Při běžné službě mu nehrozí, že se "utahá" trápením na hranici svých výkonů, jako je tomu u maloobjemových čtyřválců. Vždyť většinu svého pracovního času tráví v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách...

9) Automatická převodovka. Ochránce zákona má ve službě mnohem důležitější starosti, nežli být zaměstnán tak primitivní a zbytečnou činností, jako je řazení rychlostních stupňů ! Takto mu zbývá mnohem více pozornosti na sledování dopravní a celkové situace při provádění zákroků, na obsluhu radiostanice, výstražných zařízení, megafonu, pracovního světlometu popř. zbraně atd. Navíc se eliminuje nadměrné opotřebení agregátů vlivem nesprávného (v kritických situacích nechtěného) ovládání manuální převodovky a spojky.

10) Výjimkou nejsou balisticky odolné přední dveře. Nebudeme si, tak jako mnozí kompetentní pracovníci odděleni od reality,  nalhávat, že našim ochráncům zákona v ulicích nehrozí ohrožení střelnou zbraní. 

Pracoviště motorizované hlídky hodné nového tisíciletí. Bohužel, jen v Americe... a v některých místních policejních sborech u nás...
11)  Výstražné světelné zařízení. Je tomu již desítky let, kdy, dle výzkumu nejvhodnějších barevných kombinací výstražných světel pro vozidla s právem přednosti v jízdě, bylo zjištěno, že nejlépe viditelné za denního světla je barevné spektrum bílé a červené. Proto jsou americké speciály běžně vybavovány zařízením umožňujícím střídavé blikání dálkových světel nebo stroboskopické záblesky v hlavních světlometech vozu. Toto velice levné a přitom účinné zařízení dokáže zviditelnit spěchající vozidlo velice důrazně. Samostatnou kapitolou jsou majáky červené barvy. K používání této barvy se připojili i policisté v sousedním Slovensku. Kombinace červené a modré jsou používány policí např. i ve Finsku, Estonsku  nebo Litvě.  I naše záchranné složky měly snahu používat na výstražných světelných rampách svých vozidel spolu s modrou i mnohem lépe viditelnější barvu červenou ! Avšak odpověď příslušného ministerstva, které by muselo poupravit stávající legislativu, byla zamítavá. O to zajímavější ale bylo jeho odůvodnění tohoto zamítnutí - řidiči ostatních vozidel by si prý pletli červený maják s brzdovým světlem ! Jak prosté ! Češi jsou zkrátka výjimeční...

12)  Přední ochranný rám. Ačkoliv v zemích USA slouží především k vytlačování nezbedných řidičů ze silnice, jde i v našich podmínkách o velice dobrého pomocníka. Něco z praxe. Např. přistiženému padouchovi stačí při noční kontrole nacouvat do policejního vozu a vyjet mimo působnost veřejného osvětlení. Policejní vůz s rozbitými hlavními světlomety (v lepším případě to neodnese i chladič) je pak ve tmě naprosto neškodný. Jiný příklad. Blokovat auto, se kterým chce opilý řidič za každou cenu odjet, pouze standardními "evropskými" nárazníky (zastávající dnes funkci spíše okrasnou, nebo asi aby nefoukalo pod auto...) je holá pošetilost a neobejde se nikdy bez poškození policejního vozu. Opravy takových drobných nehod pak přijdou daňové poplatníky na mnohem více peněz, nežli kus poctivé trubky před vozem.  

13)   Samozřejmostí se dnes už stává kamerový systém (v USA používaný již od 80. let m. st.), který zaznamenává dění před policejním vozem. Tento záznam pak v mnoha případech bývá neocenitelným důkazním materiálem a odpadá tak pro policisty mnoho hodin strávených v soudních síních nebo u správních orgánů. 


Dodge Intrepid byl ve své době době nejpoužívanější americký policejní speciál. Vděčí za to zejména vysokému výkonu motorů a nízkou spotřebou PHM.
Na obrázku je jeden z hlídkových vozů Jeep Cherokee 4,0 sloužící ve Skutči. Pocházejí z autoparku Policie ČR, kde sloužily jako vozidla ke specialním účelům. Tyto Jeepy postrádaly zpravidla jakoukoliv příplatkovou výbavu, ale byly vybavovány motory 4,0 se zvýšeným výkonem "Hight Out Put". Automatická převodovka je samozřejmostí.
Na závěr můžeme vyslovit přání, aby jsme v ulicích našich měst do budoucna vídali ještě více policejních vozidel, která jsou ke svému účelu přímo určena a naši muži a ženy zákona nemuseli vykonávat svoji těžkou službu v "náhražkách" bez potřebného vybavení, které mnohdy jejich práci více ztěžují nežli usnadňují.  
Foto: Městská policie Lázně Bohdaneč
         Městská policie Opatovice nad Labem
         Městská policie Skuteč
         Městská policie Nové Město nad Metují


Článek také vyšel v aktuální podobě v čísle 02/10 časopisu Chrom a Plameny.
free-riders@email.cz
Copyright Harry 2016  All Rights Reserved
Kdo by neobdivoval silná a nadmíru vybavená policejní auta, která nesmí chybět v žádném "lepším" hollywoodském filmu! Mnoho strážců pořádku v naší republice si při pomyšlení, že by takové pracovní náčiní měli k dispozici, doslova zamačkne slzu v oku. Pro laiky pak taková policejní vozidla zůstávají něčím, co patří výhradně na obrazovku amerických filmů. Věřte, že však může nastat situace, že nezbedný řidič, který překročil zákon, si může na chvíli připadat i na našich silnicích jako ve scénce vystřižené ze zmiňovaného hollywoodského filmu. A to, když se za ním objeví blikající policejní americký speciál! Pak je třeba zachovat chladnou hlavu. Nebude se totiž jednat o natáčení nového filmu ani o skrytou kameru! Několik místních policií u nás totiž taková auta již léta v běžné hlídkové službě používá. 


Dodge Charger - vlk, kterému pověstné beránčí roucho zcela chybí.
V podmínkách naší země mu k respektu stačí "pouhý" šestiválec.
Autor článku s americkými policejními vozy a českým strážníkem :o)