OLEJ V MOTORU A JEHO VÝMĚNA
„Oni chtějí poučovat, jak měnit olej v motoru? No to snad ne!“ řekne si určitě většina z vás. Zadržte! Myslím, že se nám opět podařilo nasbírat pár užitečných informací!

Proč se mění olej? Čím se vlastně v motoru znehodnocuje? Důvody jsou v zásadě tři. Ten první je stárnutí oleje jeho neustálým hnětením mezi pohybujícími se součástmi motoru a rovněž prudkými změnami teplot. Ačkoliv právě toto má vliv na hlavní funkci oleje, tedy mazací schopnost a stabilitu olejového filmu, mají moderní špičkové motorové oleje v tomto směru velkou rezervu, několikanásobně přesahují běžné výměnné lhůty. Zajímavé je zjištění, že mazací vlastnosti má olej nejlepší až po ujetí cca 1500 km a pak se jen velmi pomalu zhoršují, takže na úroveň nového, právě nalitého oleje, se dostanou až zase někdy po 6 až 7 tisících kilometrech.
Druhým, již vážnějším důvodem pro výměnu oleje, je vyčerpávání aktivních přísad, tzv. antioxidantů, zabraňujících vnitřní korozi motoru. Málo kdo si uvědomuje, jak je motor korozně nesmírně namáhán, neboť většina zplodin hoření benzínu je vysoce agresivní, což se pozná třeba na tom, jak rychle „odejde“ výfukový systém nikoliv zvenku, ale zevnitř. Antioxidantů je v oleji omezené množství a po jejich vyčerpání se několikanásobně zrychlí úbytek stěny válce motoru korozí. Jde samozřejmě o setiny milimetru, ale i tak je to mnohem více než bežné mechanické opotřebení.

A třetí nejpodstatnější důvod nakonec, spojený s největším nebezpečím - karbony. Čistící schopnost oleje je velice důležitá a de facto nejvíce limituje délku jeho použitelnosti. Proto neváhejte s výměnou, blíží-li se oněch magických 10 000 km!

Z výše uvedeného vyplývá, že i v přpadě, kdy se Vám prodejce nebo výrobce nového vozu nebo oleje, snaží namluvit, že lhůta výměny motorového oleje je např. i 30 tis. kilometrů, je třeba brát tuto informaci s rezervou. Na vlastní oči jsem viděl rozebrané motory nových aut s najetými pár desítkami tisíc kilometrů, kde probíhala výměna oleje tímto způsobem. Stav těchto motorů, z důvodů výše uvedených, odpovídal svoji čistotou, nebo spíše nečistotou, pohled na zakarbonované hroudy v rozebraném motoru letité škodovky "stodvacítky". Naproti tomu je radost vidět motor, který je díky údržbě a včasné výměně olejů čistý i po ujetí několika stovek tisíc kilometrů.    
JAK NA TO?
Automobil by měl být při vypouštění starého oleje pokud možno na rovině a motor samozřejmě zahřátý. Pokud budeme chtít vypouštět studený olej, budeme si připadat jako včelaři přelévající med. Tomu bude odpovídat i doba strávená samotnou výměnou. Motor nestačí pouze ohřát při volnoběhu na místě, je třeba vůz projet alespoň 10 km plynulou jízdou a pak co nejdříve olej vypustit. Není nutné honit kvůli tomu auto vysokými rychlostmi po dálnici, olej je pak zbytečně horký a hrozí nebezpečí popálení. Vyplatí se například zkusit, zda na vaně motoru zespodu alespoň na vteřinu udržíte ruku.

Zátku povolujeme opatrně a dáváme pozor na směr povolování zátky (nepoplést a neutahovat , někdy je umístěna tak, že se to může stát). Zátku i její těsnění otřeme suchým hadrem, nebo ještě lépe umyjeme v benzínu, čistota = půl zdraví, to platí i pro automobily.

Když nám olej už teče do připravené nádoby, je nejlépe dát si pauzu, uvařit kávu, vyvenčit psa, prolistovat album ze srazů us-cars, prostě na hodinku nechat auto na pokoji. Olej dokonale vykape a to i z olejového filtru. Povolíme-li jej ihned poté co vypustíme vanu a děláme to zespodu vozu, nebude se dít nic příjemného. Ve filtru totiž zbývá olej, který se s potěšením rozběhne po bloku motoru dolů, rozprskne se o hranu olejové vany, nápravu apod. a začne kapat alespoň na deseti místech, takže nevíme, kde jej chytat dřív. Jiná situace je v případě, že je olejový filtr montován na blok s mezikusem a je tedy téměř ve vertikální poloze. Pokud však spěcháte, osvědčilo se mi před demontáží filtr propíchnout šroubovákem nebo průbojníkem v jeho nejnižším místě a nechat olej v klidu vytéci.

Pokud filtr nejde rukou povolit (a to většinou po přitažení v servisech skutečně nejde), je nutné použít některý z mnoha druhů klíčů, prodávaných dnes už téměř všude a lišících se od sebe cenou i kvalitou, přičemž souvislost mezi těmito dvěma veličinami se bohužel nepodařilo odhalit. Existují klíče dobré, ale i takové, kterými nepovolíte vůbec nic. Nejvhodnější tedy zůstávají velké siko kleště. V případě nouze opět pomůže propíchnutí velkým šroubovákem skrz na skrz a použít ho jako páku k povolení.

Gumové těsnění nového filtru namázneme lehce olejem, filtr našroubujeme a dotáhneme s citem rukou! Všeobecně se doporučuje dotáhnout filtr tak, aby dosedlo těsnění a poté pootočit pouze o půl otáčky ve směru dotažení. Příště se tím vyhneme urputným bojům při jeho povolování. Rovněž nezapomeneme namontovat zpět výpustný šroub vany (to není hloupá připomínka - to se opravdu někdy v praxi stává). Pozor při dotahování, zátka s těsněním nebývá uzpůsobena na velký utahovací moment a mohla by se zničit. 

Při nalévání nového oleje nespěcháme, mohli by jsme snadno přelít. Studeného oleji nějakou dobu trvá, než se dostane dolů, tento čas mu musíme dopřát. Hladina na měrce (nejméně po 5 minutách po skončení nalévání) v žádném případě nesmí přesáhnout horní rysku, ideální stav je někde mezi polovinou a maximem.

Olej máme nalitíý a můžeme nastartovat. Ale pozor! Motor v prvních několika sekundách nemaže, neboť čerpadlo musí olej napřed nasát, vyplnit všechny mazací kanály a olejový filtr a až potom je schopno vytvořit provozní tlak. Proto motor nevytáčíme a necháme jej běžet na volnoběh nebo jen zvýšené volnoběžné otáčky ještě alespoň půl minuty poté co kontrolka tlaku oleje zhasne. Poté opět zkontrolujeme hladinu oleje na měrce.

Uděláme si krátkou zkušební jízdu, stačí 2 až 3 km, a zkontrolujeme těsnost olejového filtru a vypouštěcí zátky. I když bude vše v pořádku, překontrolujeme vše ještě jednou po asi 50 - 100 km.

free-riders@email.cz
free-riders@email.cz
Copyright Harry 2016  All Rights Reserved