BENZÍN VERSUS DIESEL
Bezín nebo diesel? Toť věčná otázka. Tedy alespoň v našich končinách. Pravdou je, že většina osobních aut, které na našich silnici potkáme, je poháněno dieselovým motorem. Proč? Doslova ve všech motoristických časopisech a televizních pořadech se neustále a vytrvale dozvídáme, že dieselový motor je to nejlepší, co si vůbec pod kapotou umíme představit. Pokud nějaká automobilka nenabízí dieselový motor u svého modelu, nikdy nechybí prohlášení typu: "Jen škoda, že v nabídce není dieselový agregát." Proč? Pokusili jsme se to zjistit a nashromáždit co nevíce informací o fenoménu zvaném TD. Dnes je již jasné, že dieselové motory, tak jak je známe, díky své konstrukci nikdy nemohou dosáhnout tak "čistého" provozu jako motory poháněné benzínem, ethanolem, LPG, CNG atd. V budoucnu proto čeká jejich výrobce rozhodnutí, zda se přeorientují na dnes módní "down sizning" nebo na výrobu dieselů s přídavnými zařízeními (např. přídavné spalování močoviny), díky kterým dokáží dieselové motory snížit své emise na přijatelnu úroveň. Otázkou však je, proč tedy pořád ten diesel?
Spotřeba

Jedním z důvodů dieselové invaze u nás je patrně menší spotřeba paliva dieselu oproti jeho benzinovému kolegovi. Tato výhoda však dnes pozbývá na aktuálnosti! Moderní benzinové motory si ve spotřebě paliva a současně i ve výkonových parametrech s dieselovými motory nezadají. Jako příklad uveďme nový benzinový motor nabízený i v největší Škodovce Superb a to čtyřválec 1.4 TSI, který při výkonu 125 koní spotřebuje 5,5 l benzinu na 100 km (kombinovaná spotřeba 6,6 l/100 km). Kdo chce šetřit, má i další možností, jak vyrovnat náklady na pohoné hmoty dieselovému agregátu, nebo je dokonce ještě předčit. Např.  provoz na LPG, CNG, Ethanol atd. A to s několikanásobně menšími emisemi.

Pořizovací cena

Dieselový motor je svoji konstrukcí více namáhán a lze tedy předpokládat, že i náklady na jeho výrobu jsou o něco vyšší nežli u motoru benzinového. Zřejmě proto je cena jak nového tak i staršího vozu s dieselovým motorem často o nemalou částku vyšší, nežli by stál stejný typ vozu s motorem benzinovým. Důležitou roli při stanovovaní ceny samozřejmě sehrává i míra poptávky, která u nás hraje prodejcům dieselů přimo do noty. Rozdíl v ceně součástek potřebných k údržbě však také hovoří v neprospěch dieselu.  
Emise CO2

Jak ekologický! Na toto reklamní tvrzení narážíme doslova v každém článku, televizní reportáži nebo v prodejním prospektu. Výrobce dnes nikdy neopomene uvést informaci, jak je "jeho" dieselový motor ekologický. Následně je uváděna hodnota CO2 ve výfukových plynech, která se u dnešních vozů pohybuje řádově od 110 - 200 gramů na kilometr a to bez rozdílu, zda se jedná o naftu či benzín! Např. tato hodnota u škodováckého motoru 2.0 TDI je 155 g/km. Pro srovnání, archaická a letitá Lada Calina s benzinovým motorem 1.6, se může pochlubit hodnotou 160 g/km. Podrobným zkoumáním tedy zjišťujeme, že co se týká produkce CO2, jsou na tom benzinové i naftové motory už dnes v podstatě stejně. Jen doplňme, že CO2 (oxid uhličitý) není legislativně omezen normamy EURO. Jedná se o látku která přispívá k tvorbě tzv. skleníkového efektu, ale na žebříčku nebezpečnosti škodlivin vypouštěných z výfuků automobilů je až na samém konci.  
Emise NOx

Řekněmě si něco o NOx (oxidy dusíku). Některé z těchto oxidů způsobují již při malých koncentracích pocit dušení a nucení ke kašli. Na černou listinu sledovaných škodlivých látek se oxidy dusíku dostaly zejména proto, protože mají významný podíl na tvorbě tzv. letního smogu. Pro letní smog jsou typické především zvýšené koncentrace přízemního ozónu (O3), který je pro člověka jedovatý při vdechován! Za "příznivých" klimatických podmínek je tvorba tohoto smogu nejvýznamnějším negativním dopadem emisí na životní prostředí !    

Nedivme se proto, že výrobci dieselů jaksi záměrně "pozapomínají" uvádět množství produkce těchto nebezpečných škodlivin u svých naftových motorů. Dieselové motory, díky své konstrukci, totiž mají problém s produkcí mimo jiné i těchto jedovatých látek. A jak na to reaguje legislativa v EU? Jednoduše, platí tzv. "dvojí metr"! To znamená, že norma EURO umožňuje několikanásobně vyšší emise těchto plynů u dieselů oproti motorům poháněným benzinem, pro které platí mnohem přísnější limity! Stačí si najít tabulky max. přípustných hodnot, např. pro EURO 4 (nafta - 0,25 g/km, benzín - 0,08 g/km) nebo EURO 5 (nafta - 0,20 g/km, benzin - 0,06 g/km). Zákonodárci tedy z nepochopitelných důvodů povolili dieselovým motorům produkovat několikanásobně větší množství této látky, oproti benzínovým vozům. Proč, to nevíme. Jisté však je, že podle nejnovějších zjištění, dieselové motory v reálném jízdním režimu (tzv. Real driving emissions - RDE) ve skutečnosti překračují již tak benevolentní povolené hodnoty oxidu dusíku až patnáctkrát!!!   
Emise PM

Dalším produktem dieselových motorů jsou pevné částice (PM). Jedná se zejména o pevný uhlík ve formě sazí. Saze bývají nosičem rakovinotvorných látek, které se po vdechnutí usazují v plicních sklípcích. Pevné částice jsou také hlavní příčinou výskytu tzv. zimního smogu, typického pro inverzi v zimních měsících. Jedná se většinou o směs kouře a mlhy. Zimní smog se také projevuje zvýšenými koncentracemi oxidů dusíku (viz. výše).

Od emisí těchto látek má dieselům pomáhat filtr pevných částic. O jeho účinnosti se může každý přesvědčit při sledování černých oblaků valících se při akceleraci z výfuků i těch nejnovějších automobilů. Paradoxem však je skutečnost, že automobily s filtry pevných částic jsou pro člověka nebezpečnější nežli starší diesely bez nich. Proč? Mnohem jemnější částečky "přesyté" přes filtry se totiž v plících usazují mnohem lépe a dále (hlouběji) nežli velké částice ze starých dieselových "kouřilů"! Pochopitelně se také nohem hůře dostávají z plic ven.  

Ostatní motory, mimo dieselů, s produkcí těchto částic (sazí) logicky problémy nemají.
Co chceme dýchat?

Zjišťujeme tedy, že dieselové motory jsou hrozbou nejen pro celé životní prostředí, ale i přímým nebezpečím pro člověka. Otázkou je, proč dobrovolně plníme své okolí automobily, které vypouští do našich plic a okolí několikanásobně vyšší množství jedovatých látek, nežli kdyby jejich místa zaujaly vozy s benzinovými motory? Že jsou tato fakta skutečná lze snadno dokázat na několika přikladech. V tradičně "ekologických" státech USA jako např. California, Maine, Massachusetts, New York nebo Vermont dnes prakticky žádné osobní naftové auto legálně nelze zaregistrovat, protože místním emisním limitům, shodným pro všechna auta bez rozdílů druhu pohonu,  nevyhoví ani nejnovější motory s filtry pevných částic. Jako další příklad můžeme uvést skutečnost, že v době smogové situace je zakázan vjezd vozům poháněmým dieselovými motory do centra německého Berlína. Do historického centra Athén platí zákaz vjezdu naftovým "kouřilům" po celý rok (samozřejmě s vyjímkou turistů). A tak dále...

Za méně emisí větší poplatek

Koho však nezajímá zdravotní stav jeho samotného ani svých bližných, toho určitě bude zajímat obsah jeho peněženky. V naší republice vešel v platnost zákon, který zavedl tzv. rádoby "ekologický" poplatek při registraci vozidla. Výše tohoto poplatku však paradoxně nezávisí na tom, kolik registrované vozidlo skutečně vypouští do ovzduší škodlivých látek, ale na tom, jaké EURO má vyznačené v technickém průkazu! S odkazem na předešlé odstavce je tedy nutné smířit se s reálnou situací, kdy např. majitelé starších aut s bezninovým motorem platí při registraci celkem tučnou "ekologickou" daň, zatímco kupec novějšího dieselu, který však ve skutečnosti vypouští do ovzduší mnohem více škodlivin, je od takové daně zcela osvobozen.   

Zamyšlení

Co říci závěrem? Sto procent dotázaných majitelů dieselů uvedlo jako důvod jeho vlastnictví nízkou spotřebu - tedy finanční důvod. Asi se vymykám z dnešního světa. Nedokážu totiž pochopit skutečnost, že když dáte člověku (rozuměj - majiteli dieselového auta), který sedí na větvi stromu do ruky pilu a k tomu pár bankovek, tak si dobrovolně pod sebou tu větev začně podřezávat. Otázka skutečnosti, že to, co dýcháme a čím zamořujeme své okolí, se přímo odráží na našem zdraví, to je přece jasná a jednoduchá rovnice.

Co takhle otevřít oči a ve směsici všech rádoby ekologických programů začít sám u sebe tím, že při každodenním použitím svého auta s benzinovým motorem budu znečišťovat obzduší několikanásobně méně, nežli s život otravujícím  TDi, HDI atd.   


free-riders@email.cz
Copyright Harry 2016  All Rights Reserved