JAK NA AUTOMAT?
Vzhledem k častým dotazům, jak používat automatickou převodovku, nabízíme shrnutí několika nejdůležitějších zásad, které je dobré dodržovat, aby vaše automatická převodovka vydržela co nejdéle.
Nejčastěji používané polohy voliče:

P - parking - poloha pro parkování, kola auta jsou v převodovce zabrzděna
N - neutral - poloha jako v autě s manuální převodovkou
D - drive - poloha pro jízdu vpřed
R - reverse - zpátečka
2 - převodovka řadí pouze první dva rychlostní stupně
1 - převodovka řadí pouze první rychlostní stupeň

Údržba

Pro dobrou a spolehlivou funkci je důležité nezanedbávat její údržbu. Znamená to pravidelné výměny oleje a filtru, v průměru cca po ujetí 40 tis. km. Nezapomínejme také na průběžnou kontrolu hladiny a kvality oleje. Hladina oleje se nejlépe kontroluje při horkém oleji na rysce "HOT" dle údajů na měrce. Zde je také napsáno, zda se hladina kontroluje při zařazené poloze P nebo např. u některých Chryslerů na "N". Před samotným měřením je dobré prořadit všechny polohy. Na měrce si všímáme toho, zda je olej naprosto čirý a není cítit spáleninou.

Zařadit a nesahat

Automatická převodovka byla zkonstruována proto, aby usnadnila ovládání vozu. Proto při běžné jízdě zapomeňte na jakékoliv řazení. Před rozjezdem zařaďte prostě "D" a na páku voliče sáhněte zase až zastavíte. Žádné vyřazování skopce, na křižovatkách apod.! Výjimkou může být např. delší stání u železničního přejezdu, kde se vyřazením na polohu "N" uleví zahřívání oleje v hydroměniči.
Jízda s nákladem

Výjimkou řazení při jízdě může být jízda s nákladem, např. s přívěsem, z táhlého kopce. Jelikož běžné automatické převodovky nemají schopnost brzdit vůz motorem, je zde možnost využít další polohy na voliči. Těmi polohami jsou většinou číslice 1,2 nebo 3. Znamená to, že při zařazené poloze "3" převodovka řadí nejvýše trojku, při "2" nejvíce dvojku atd. Pokud tedy chcete při jízdě z kopce brzdit auto při zařazeném druhém rychlostním stupni a nechcete aby převodovka řadila výše, přesuňte páku za jízdy do polohy "2".  Poloha "1" také může sloužit např. v případech, kdy potřebujeme, aby automat zbytečně neřadil vyšší rychlostní stupně, např. při vyprošťování ze závěje, bláta apod. 
Jak jí ulevit - řazení zepředu dozadu

Jedna z možností, jak převodovce ulevit dle tvrzení mechaniků, je při přeřazování z "D" na "R" a naopak. Mezi těmito polohami je poloha "N". Prý je dobré při přeřazování zepředu dozadu  a naopak vždy chvíli s voličem posečkat na poloze neutrálu "N", aby se ustálily otáčky motoru a v převodovce se vyrovnaly tlaky.

Jak jí ulevit - při rozjíždění

Další "vychytávku" lze použít při řazení z polohy "P" do polohy "D". Až se s převodovkou seznámíte, zjistíte, že u polohy "D" je zarážka páky, která je aretována. Celkem bez problému je tedy možné přesunout páku z polohy "P" až do polohy "D" rychlým tahem. Rychlým proto, že se vyhneme tomu, aby při pomalém přesouvání páky po její cestě převodovka zcela zbytečně řadila i zpátečku a neutrál.  

Jak jí ulevit - při parkování

Většina převodovek řeší zabrzdění vozu v poloze "P" mechanicky, zn. vsunutím nějakého kusu železa mezi jiný kus železa. Pokud zaparkujeme v kopci, "visí" tedy celé auto na převodovce. Při následném vyřazování polohy "P" pak je nutno použít leckdy dosti síly, což s sebou nese i větší namáhání celého ústrojí. Proto je při parkování v kopci dobré nejdříve uvést v činnost parkovací brzdu a teprve potom zařadit "P". Při rozjíždění pak platí opačný postup. Nejdříve vyřadíme "P" a teprve poté odbrzdíme parkovací brzdu. Pokud máme menší vůz a parkujeme ve městě, kde hrozí náraz dalšího vozu zepředu nebo zezadu, je dobré parkovat také s parkovací brzdou. Případný náraz nemotorného řidiče do vašeho vozu se pak plnou silou nepřenese do naší převodovky.     

free-riders@email.cz
Copyright Harry 2016  All Rights Reserved